Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego [www.tapnap.pl] (zwanego dalej: „Sklepem”), którzy dokonali zapisu na newsletter, przez podmiot prowadzący Sklep.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maja Piekarska Tapnap.pl ul. Łąkowa 78/1, 55-080 Smolec.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Aby zapisać się na newsletter, musisz podać nam Twój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzać będziemy w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu, dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w chmurze.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych w formie newslettera (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w mailach z treściami marketingowymi. Możesz się też z nami skontaktować w tej sprawie pod adresem [infotapnap@gmail.com]

W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

W przypadku pytań może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail infotapnap@gmail.com